Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden
Tickets kunnen noch terugbetaald noch omgewisseld worden. Verboden zijn flessen, blikjes, drugs en andere voorwerpen die gevaarlijk kunnen zijn. Het gebruik van drugs wordt in geen geval getolereerd. De toegang kan geweigerd worden op basis van bovenstaande feiten. Belangrijk: ticket niet geldig zonder strook. Koop je ticket niet op straat. Namaakticket wordt gerechtelijk vervolgd. Enkel tickets gekocht bij de gevestigde verkoopadressen en aan de kassa zijn geldig. Enkel personen in het bezit van een geldig ticket worden toegelaten. Als je de zaal verlaat is dit definitief. De zaal betreden is akkoord gaan met mogelijke afgelastingen van artiesten en blootstelling aan een eventueel hoog geluidsvolume. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de mogelijke gehoorschade hierdoor. Oordoppen zijn verkrijgbaar. Respecteer de nachtrust van anderen bij het verlaten van de zaal. Bij aankoop van het toegangsticket, zie je af van iedere schade-eis om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de organisatie. Er worden opnames (foto en film) gemaakt op de events en bij aankoop ticket stem je in met het gebruik ervan bij de promotie van volgende events.

Terms and Conditions
Purchased tickets cannot be reimbursed or exchanged. Bottles, cans, drugs and other possibly dangerous objects are not allowed. The use of drugs will not be tolerated. Access can be denied based on the facts mentioned. Important: ticket not valid without attached slip. Don’t buy tickets on the street. Imitation tickets will be persecuted by law. Only tickets bought at an established pre-sale address or at the door are valid. Only persons with a valid ticket are allowed access. Once you leave the venue, it’s permanent. By entering the venue you agree with possible artist cancellations and exposure to high sound volumes. You’re presumed to be aware of possible hearing damage. Earplugs are available. Respect the peace and quiet of the neighbourhood when leaving the venue. Through this ticket you waiver any damage claims for whatever reason, towards the venue management, the organization or any third party involved in the organization. Footage (film & photo) will be made on the events and purchase of this ticket grants us the use of images for future promotion.

Conditions Générales
Les tickets ne peuvent être remboursés ni échangés. Des bouteilles, cannettes, drogues et autres substances ou objets potentiellement dangereux sont interdits. L’utilisation de drogue n’est en aucun cas tolérée. L’accès peut être interdit pour les raisons ci-mentionnées. Important: le ticket n’est pas valable sans talon. N’achetez pas votre tickets dans la rue. Imitation du ticket sera judiciairement poursuivi. Seul les tickets vendus aux adresses de prévente et à la caisse sont valables. Seule les personnes avec un ticket valable seront admis. Quitter la salle est définitif. Si vous entrez dans la salle, vous êtes d’accord avec toute annulation d’artistes et vous êtes conscient d’être exposé à un haut niveau du son et de perte possible d’ouïe. Des bouchons seront disponibles. Respectez le repos nocturne des voisins en quittant le lieu. En acceptant ce ticket d’entrée, vous vous désistez de vos droits d’indemnisation, quoi que se soit la raison, vis-à-vis de la direction du lieu, les organisateurs ou des tiers liés à l’organisation. Des enregistrements (film & photo) seront faits aux événements et l’achat du ticket comprend votre accord avec l’usage de ces images pour la promotion d’événements à l’avenir.